Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Czas oczekiwania
Odbiór dowodu rejestracyjnego
Rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
Wydawanie PKK
Odbiór prawa jazdy