Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Czas oczekiwania
WWW - Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50km/h
WWW - Obsługa osób prawnych – spółki: akcyjne, spółdzielnie, jawne, komandytowe/stowarzyszenia /fundacje KRS/jednostki skarbu Państwa
WWW - Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane
WWW - Odbiór prawa jazdy
WWW - Wydawanie/wymiana prawa jazdy
WWW - Wtórnik nalepki i tablicy rejestracyjnej/Dodatkowa tablica/Zaświadczenia
WWW - Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym (hak, gaz, współwłaściciel)
WWW - Wyrejestrowanie/Demontaż/Kradzież/Czasowe wycofanie/Tabliczka znamionowa/Nadanie nr VIN
WWW - Rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
WWW - Drogi/Organizacja ruchu
WWW - Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu
WWW - Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów/Stacje kontroli pojazdów i diagności / Transport (Zezwolenia, Licencje, Zaświadczenia)
WWW - Odbiór dowodu rejestracyjnego
WWW - Odbiór pojazdu z parkingu
WWW - Zgłoszenie sprzedaży/Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu