Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Czas oczekiwania
Rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
Odbiór prawa jazdy